• #PestaFiksi04,  100 kata,  Flash Fiction

    Gadis Penenun Dusta

    gbr by Carolina Ratri “Bu, ade belajar di kosan Tri ya, ada tugas kelompok. Sekalian menginap boleh?” “Boleh. Hati-hati ya.” Minggu berikutnya… “Bu, Tri sakit. Dia sendirian di kosan, boleh aku temani?” “Boleh. Ibu doakan cepat sembuh. Salam dari ibu.”…